On moren-Tronçadora s'utilitza principalment per

Dau-Tronçadora s'utilitza principalment per a productes de paper marques de la indústria d'envasament, tetrabriks, targetes de felicitació i altres moren de tall, operacions de relleu arrugar i fred, és important per a envasament postpress equips de processament.