Què són l'àmbit de la màquina de tall morir

1, EMI blindatge material: paper d'alumini, paper d'alumini, tela conductiu, material d'absorció de coure

2, material resistent a la calor d'aïllament: silicona, mica, teixits transparents, cotó d'aïllament (tela).

3, materials d'envasament de paper: corrugat de cartró, envasos paper i cartró